home

 

SERIE BOLLEN (2010-2011)


Woman watching:
In de serie Woman Watching staat ook de vrouw en de kwetsbare ,verbergende, verhullende zachtheid  van vrouwen centraal. De bollen verhullen. De tekst roept kwetsbare, menselijke associaties op.

Barbie als het ideaalbeeld dat niet de realiteit is en nooit te verwezenlijken is.

 

 


I N E K E T I M M E R M A N S