home

Initiators: Mieke Slotboom (trainer) en Ineke Timmermans (docent tekenen/schilderen) Klik hier voor fotoimpressie

Het is ook mogelijk om Individuele lessen,al dan niet op therapeutische basis te volgen. In gezamenlijk overleg worden het aantal lessen besproken. 

   

 

I N E K E T I M M E R M A N S